Hosting gratis!

Promocja dla naszych klientów - za każdego poleconego przez usługobiorcę klienta, który dokona zapłaty za usługi w Studio Whizz.pl na minimum 1000 zł netto.

  1. Korzystanie z oferty promocyjnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają zakupu usług, których dotyczy oferta i które zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora (Studio Whizz.pl), chyba że ten postanowi inaczej.
  4. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które dokonają w okresie trwania oferty promocyjnej zakupu co najmniej usługi i dokonają terminowej płatności za zamówioną usługę.
  5. Studio Whizz.pl udziela rabatu na usługi hostingowe w wysokości 100 zł netto za każdego poleconego przez usługobiorcę klienta, który dokona zapłaty za usługi w Studio Whizz.pl na minimum 1000 zł netto.