17.04

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Kategoria: Ciekawostki

Każda wiadomość, nawet niezawierająca treści marketingowych, ale wysłana w tym celu, narusza przepisy, o ile użytkownik wcześniej nie wyraził na nią zgody. W obecnym stanie prawnym wysyłanie zapytań o możliwość przesłania oferty handlowej jest ryzykowne...

Obecnie nawet osoba prawna musi wyrazić uprzednią zgodę na marketing. Ustawodawca uzależnił możliwość wysłania wiadomości w celu marketingu bezpośredniego od uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego. W obu pojęciach zawierają się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, więc nie można uznać, że zakaz dotyczy np. tylko konsumentów. [pełny artykuł na www.firmy.net]